معانی و تعاریف لغت Flabbergasted به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Flabbergasted is an adjective that means to be extremely surprised or shocked. Here are some common collocations for flabbergasted:

1. Flabbergasted expression: This collocation refers to the look on someone’s face when they are extremely surprised or shocked. For example, “She had a flabbergasted expression when she saw the surprise party.”

2. Flabbergasted reaction: This collocation refers to the response someone has when they are surprised or shocked. For example, “He had a flabbergasted reaction when he found out he won the lottery.”

3. Flabbergasted by: This collocation is used to describe what caused someone to be surprised or shocked. For example, “I was flabbergasted by the news that she was getting married.”

4. Utterly flabbergasted: This collocation emphasizes the degree of surprise or shock someone is experiencing. For example, “I was utterly flabbergasted when I saw the size of the mansion.”

5. Completely flabbergasted: This collocation is similar to the previous one and also emphasizes the degree of surprise or shock. For example, “I was completely flabbergasted when I heard that he had quit his job.”

Overall, these collocations can help you express surprise or shock in a more nuanced and descriptive way.

/Flabbergasted : /Alternative text

معنی Flabbergasted :

متن جایگزین

 : Definition of Flabbergasted

Alternative text

تعریف Flabbergasted :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Flabbergasted

Alternative text

نقش ها و کاربردها Flabbergasted :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Flabbergasted :

Alternative text

متضاد Antonyms for Flabbergasted :

Alternative text

First Known Use of Flabbergasted : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Flabbergasted : متن جایگزین

 : History and Etymology for Flabbergasted

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Flabbergasted :

متن جایگزین

 : Examples of Flabbergasted in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Flabbergasted در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه flabbergasted به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته سی و پنجم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *