for تودرتو در پایتون یا Loop in Python یک ساختار کنترلی است که به برنامه نویسان اجازه می دهد تا یک بلاک از کد را تکرار کنند تا زمانی که شرط مشخص شده برقرار باشد. تودرتوها به برنامه نویسان این امکان را می دهند که بخشی از کد را به صورت تکراری اجرا کنند و از تکرار کد جلوگیری کنند.

در پایتون، سه نوع تودرتو وجود دارد: تودرتوی for، تودرتوی while و تودرتوی do-while.

تودرتوی for یکی از تودرتوهای مهم در پایتون است که برای تکرار یک بلاک کد بر اساس تعداد مشخص شده استفاده می شود. این تودرتو با استفاده از یک متغیر شمارنده که به صورت خودکار افزایش می یابد و به عنوان شرط تکرار استفاده می شود، کار می کند. به عنوان مثال:

for i in range(5):
print(i)

در این مثال، بلاک کد داخل تودرتوی for پنج بار تکرار می شود. ابتدا مقدار 0 به متغیر i اختصاص داده می شود و سپس بلاک کد اجرا می شود. سپس مقدار i به 1 افزایش پیدا می کند و بلاک کد دوباره اجرا می شود و این روند تا زمانی که مقدار i برابر 4 باشد ادامه پیدا می کند.

همچنین می توانید تودرتوی for را بر روی دنباله هایی از عناصر مانند لیست، رشته یا تاپل نیز استفاده کنید. به عنوان مثال:

fruits = [“apple”, “banana”, “cherry”]
for fruit in fruits:
print(fruit)

در این مثال، تودرتوی for بر روی لیست میوه ها اجرا می شود و هر بار عنصر مورد نظر به متغیر fruit اختصاص داده می شود و سپس بلاک کد اجرا می شود. در این حالت، بلاک کد سه بار تکرار می شود و نتیجه به شرح زیر خواهد بود:

apple
banana
cherry

تودرتوی for یکی از ابزارهای قدرتمند در پایتون است که به برنامه نویسان این امکان را می دهد تا بخشی از کد خود را به صورت تکراری اجرا کنند. با استفاده از تودرتوی for، می توانید در تکرار کدهای مربوط به محاسبات، جستجو، فیلتر کردن و بسیاری دیگر از وظایف برنامه نویسی استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *