معانی و تعاریف لغت Forebodings به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Forebodings are feelings or beliefs that something bad is going to happen in the future. Here are some common collocations for forebodings:

1. Dark forebodings: This phrase is often used to describe a sense of impending doom or a feeling that something terrible is about to happen.

Example: “Despite the sunny weather, she couldn’t shake off her dark forebodings about the upcoming exam.”

2. Sense of foreboding: This phrase is used to describe a feeling of unease or apprehension about the future.

Example: “As she walked through the deserted streets, a sense of foreboding crept over her.”

3. Foreboding silence: This phrase is used to describe a tense or ominous silence that seems to suggest that something bad is about to happen.

Example: “The room was filled with a foreboding silence as the jury delivered their verdict.”

4. Foreboding atmosphere: This phrase is used to describe an atmosphere that feels ominous or threatening.

Example: “The old mansion had a foreboding atmosphere that made her feel uneasy.”

5. Foreboding dreams: This phrase is used to describe dreams that are filled with ominous or threatening imagery.

Example: “She woke up in a cold sweat after having a series of foreboding dreams about her upcoming trip.”

/Forebodings : /Alternative text

معنی Forebodings :

متن جایگزین

 : Definition of Forebodings

Alternative text

تعریف Forebodings :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Forebodings

Alternative text

نقش ها و کاربردها Forebodings :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Forebodings :

Alternative text

متضاد Antonyms for Forebodings :

Alternative text

First Known Use of Forebodings : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Forebodings : متن جایگزین

 : History and Etymology for Forebodings

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Forebodings :

متن جایگزین

 : Examples of Forebodings in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Forebodings در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه Forebodings به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته فوق العاده الف کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *