معانی و تعاریف لغت Frail به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Here are some common collocations for the adjective “frail”:

1. Frail health: This collocation refers to someone who is physically weak or vulnerable due to illness, age, or other factors. Example: “The elderly woman’s frail health made it difficult for her to walk long distances.”

2. Frail body: This collocation describes someone who has a thin, weak, or delicate physique. Example: “The young girl’s frail body was no match for the rigorous demands of the dance competition.”

3. Frailty of age: This collocation refers to the physical and mental decline that often accompanies old age. Example: “Despite his advanced years, the old man refused to let the frailty of age slow him down.”

4. Frail mental state: This collocation describes someone who is emotionally or mentally unstable or vulnerable. Example: “The trauma of the accident left her in a frail mental state, struggling to cope with everyday life.”

5. Frail economy: This collocation refers to an economy that is weak or vulnerable to external shocks or internal instability. Example: “The country’s frail economy was further weakened by the recent global recession.”

/Frail : /Alternative text

معنی Frail :

متن جایگزین

 : Definition of Frail

Alternative text

تعریف Frail :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Frail

Alternative text

نقش ها و کاربردها Frail :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Frail :

Alternative text

متضاد Antonyms for Frail :

Alternative text

First Known Use of Frail : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Frail : متن جایگزین

 : History and Etymology for Frail

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Frail :

متن جایگزین

 : Examples of Frail in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Frail در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه frail به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته چهل و چهارم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *