معانی و تعاریف لغت Futility به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Futility is a noun that refers to the feeling of uselessness or pointlessness. Here are some common collocations for futility:

1. Sense of futility: This collocation is often used to describe a feeling of hopelessness or despair. For example, “After months of searching for a job, she began to feel a sense of futility.”

2. Exercise in futility: This collocation is used to describe an action or effort that is unlikely to succeed. For example, “Trying to convince him to change his mind was an exercise in futility.”

3. Act of futility: This collocation is similar to “exercise in futility” and is used to describe an action that is unlikely to succeed. For example, “Protesting against the new law felt like an act of futility.”

4. Feeling of futility: This collocation is similar to “sense of futility” and is used to describe a feeling of hopelessness or despair. For example, “The constant setbacks left her with a feeling of futility.”

5. Expression of futility: This collocation is used to describe a statement or action that conveys a sense of uselessness or pointlessness. For example, “His resignation letter was an expression of futility.”

Overall, these collocations can help to convey the sense of hopelessness or uselessness that is often associated with futility.

/Futility : /Alternative text

معنی Futility :

متن جایگزین

 : Definition of Futility

Alternative text

تعریف Futility :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Futility

Alternative text

نقش ها و کاربردها Futility :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Futility :

Alternative text

متضاد Antonyms for Futility :

Alternative text

First Known Use of Futility : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Futility : متن جایگزین

 : History and Etymology for Futility

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Futility :

متن جایگزین

 : Examples of Futility in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Futility در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه futility به عنوان یکی از لغت های روز اول از هفته چهل و چهارم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *