معانی و تعاریف لغت Germane به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“Germane” is an adjective that means relevant or closely related to a particular topic or subject. Here are some common collocations for “germane”:

1. Germane to the discussion/topic/subject/issue: This phrase is often used to indicate that something is relevant to the current conversation or debate. For example, “I think that point is germane to our discussion about climate change.”

2. Germane information/facts/evidence/data: This phrase is used to describe information that is directly related to a particular topic or subject. For example, “The report contains germane information about the company’s financial performance.”

3. Germane experience/expertise/skills: This phrase is used to describe experience, expertise, or skills that are directly relevant to a particular job or task. For example, “The candidate’s previous work in the field is germane to the position we are hiring for.”

4. Germane legislation/policy/regulation: This phrase is used to describe laws, policies, or regulations that are directly related to a particular issue or topic. For example, “The proposed legislation is germane to the problem of gun violence in our country.”

5. Germane comments/questions/suggestions: This phrase is used to describe comments, questions, or suggestions that are directly related to a particular topic or subject. For example, “Do you have any germane questions about the material we covered in class today?”

/Germane : /Alternative text

معنی Germane :

متن جایگزین

 : Definition of Germane

Alternative text

تعریف Germane :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Germane

Alternative text

نقش ها و کاربردها Germane :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Germane :

Alternative text

متضاد Antonyms for Germane :

Alternative text

First Known Use of Germane : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Germane : متن جایگزین

 : History and Etymology for Germane

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Germane :

متن جایگزین

 : Examples of Germane in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Germane در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه germane به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته سی و هفتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *