معانی و تعاریف لغت Glib به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Glib is an adjective that describes someone who speaks in a smooth, easy manner, often in a way that is insincere or superficial. Here are some common collocations for the word “glib”:

1. Glib tongue: This phrase refers to someone who is skilled at speaking in a smooth and persuasive manner, often using flattery or charm to get what they want.

Example: The politician had a glib tongue and was able to convince many people to vote for him, even though his policies were questionable.

2. Glib remark: This phrase refers to a comment that is made quickly and without much thought, often in a way that is dismissive or insensitive.

Example: When the customer complained about the service, the waiter made a glib remark that only made the situation worse.

3. Glib answer: This phrase refers to a response that is given without much consideration or depth, often in a way that is meant to deflect attention or avoid a difficult question.

Example: The CEO’s glib answer to the journalist’s question only served to highlight the company’s lack of transparency.

4. Glib charm: This phrase refers to a type of charm that is superficial and insincere, often used to manipulate or deceive others.

Example: The con artist used his glib charm to swindle unsuspecting victims out of their money.

Overall, the word “glib” is often used to describe someone who is skilled at speaking in a way that is smooth and persuasive, but may lack sincerity or depth.

/Glib : /Alternative text

معنی Glib :

متن جایگزین

 : Definition of Glib

Alternative text

تعریف Glib :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Glib

Alternative text

نقش ها و کاربردها Glib :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Glib :

Alternative text

متضاد Antonyms for Glib :

Alternative text

First Known Use of Glib : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Glib : متن جایگزین

 : History and Etymology for Glib

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Glib :

متن جایگزین

 : Examples of Glib in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Glib در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه Glib به عنوان یکی از لغت های روز اول از هفته سی و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *