معانی و تعاریف لغت Grandeur به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

There are several common collocations for the word “grandeur,” which refers to a sense of magnificence or impressiveness. Here are a few examples:

1. “Sense of grandeur”: This phrase is often used to describe a feeling of awe or wonder that comes from experiencing something truly magnificent. For example, you might say, “The towering mountains filled me with a sense of grandeur.”

2. “Architectural grandeur”: This collocation is often used to describe buildings or structures that are particularly impressive or ornate. For example, you might say, “The palace’s architectural grandeur was breathtaking.”

3. “Natural grandeur”: This phrase is often used to describe natural landscapes or features that are particularly stunning or awe-inspiring. For example, you might say, “The Grand Canyon’s natural grandeur is truly unparalleled.”

4. “Imperial grandeur”: This collocation is often used to describe the opulence and magnificence associated with empires or monarchies. For example, you might say, “The palace’s imperial grandeur was a testament to the power and wealth of the ruling dynasty.”

Overall, the word “grandeur” is often used to describe things that are impressive, magnificent, or awe-inspiring, and its collocations reflect this sense of majesty and wonder.

/Grandeur : /Alternative text

معنی Grandeur :

متن جایگزین

 : Definition of Grandeur

Alternative text

تعریف Grandeur :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Grandeur

Alternative text

نقش ها و کاربردها Grandeur :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Grandeur :

Alternative text

متضاد Antonyms for Grandeur :

Alternative text

First Known Use of Grandeur : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Grandeur : متن جایگزین

 : History and Etymology for Grandeur

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Grandeur :

متن جایگزین

 : Examples of Grandeur in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Grandeur در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه grandeur به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته فوق العاده ب کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *