معانی و تعاریف لغت Halcyon به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Halcyon is an adjective that describes a period of time that is peaceful, calm, and happy. Here are some common collocations for halcyon:

1. Halcyon days: This phrase refers to a time in the past that was idyllic and carefree. For example, “I remember the halcyon days of my childhood, when I spent my summers playing outside with my friends.”

2. Halcyon years: Similar to halcyon days, this phrase refers to a period of time that was particularly happy and peaceful. For example, “The 1950s are often referred to as the halcyon years of American history, when the economy was booming and people felt optimistic about the future.”

3. Halcyon weather: This phrase describes a period of time when the weather is calm and pleasant. For example, “We were lucky to have halcyon weather during our vacation, with sunny skies and comfortable temperatures every day.”

4. Halcyon state: This phrase describes a mental or emotional state that is peaceful and content. For example, “After years of struggling with anxiety, I finally reached a halcyon state of mind where I feel calm and centered.”

5. Halcyon atmosphere: This phrase describes an environment that is peaceful and serene. For example, “The spa had a halcyon atmosphere, with soft lighting, soothing music, and the scent of lavender in the air.”

/Halcyon : /Alternative text

معنی Halcyon :

متن جایگزین

 : Definition of Halcyon

Alternative text

تعریف Halcyon :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Halcyon

Alternative text

نقش ها و کاربردها Halcyon :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Halcyon :

Alternative text

متضاد Antonyms for Halcyon :

Alternative text

First Known Use of Halcyon : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Halcyon : متن جایگزین

 : History and Etymology for Halcyon

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Halcyon :

متن جایگزین

 : Examples of Halcyon in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Halcyon در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه halcyon به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته سی و هفتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *