معانی و تعاریف لغت Ignominious به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“Ignominious” is an adjective that describes something that is shameful, humiliating, or disgraceful. Here are some common collocations for “ignominious”:

1. Ignominious defeat: This phrase is often used to describe a loss or failure that is particularly embarrassing or humiliating. For example, “The team suffered an ignominious defeat in the championship game.”

2. Ignominious retreat: This phrase is used to describe a situation where someone or something is forced to withdraw in a humiliating or shameful way. For example, “The army was forced into an ignominious retreat after their supplies ran out.”

3. Ignominious end: This phrase is used to describe a situation where someone or something comes to a shameful or humiliating conclusion. For example, “The politician’s career came to an ignominious end after he was caught in a corruption scandal.”

4. Ignominious behavior: This phrase is used to describe actions that are shameful or disgraceful. For example, “The athlete’s ignominious behavior during the game resulted in a suspension from the team.”

5. Ignominious reputation: This phrase is used to describe a person or organization that has a reputation for being shameful or disgraceful. For example, “The company’s ignominious reputation for unethical business practices has hurt its sales.”

/Ignominious : /Alternative text

معنی Ignominious :

متن جایگزین

 : Definition of Ignominious

Alternative text

تعریف Ignominious :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Ignominious

Alternative text

نقش ها و کاربردها Ignominious :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Ignominious :

Alternative text

متضاد Antonyms for Ignominious :

Alternative text

First Known Use of Ignominious : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Ignominious : متن جایگزین

 : History and Etymology for Ignominious

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Ignominious :

متن جایگزین

 : Examples of Ignominious in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Ignominious در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه ignominious به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته سی و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *