معانی و تعاریف لغت Impregnable به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“Impregnable” is an adjective that describes something that is impossible to capture or enter by force, or something that is extremely strong and cannot be defeated. Here are some common collocations for “impregnable”:

1. Impregnable fortress: This collocation refers to a fortress or stronghold that is impossible to conquer or breach. It is often used to describe ancient castles or fortresses that were built to withstand attacks from enemies.

2. Impregnable defense: This collocation refers to a defense that is so strong that it cannot be penetrated or overcome. It is often used in military contexts to describe a defensive strategy or position that is impossible to defeat.

3. Impregnable position: This collocation refers to a position that is so strong that it cannot be taken or overcome. It is often used in sports or business contexts to describe a position of strength or advantage that is difficult to overcome.

4. Impregnable reputation: This collocation refers to a reputation that is so strong that it cannot be damaged or tarnished. It is often used to describe individuals or organizations that have a reputation for being trustworthy, reliable, or successful.

5. Impregnable logic: This collocation refers to a logical argument or reasoning that is so strong that it cannot be refuted or challenged. It is often used in academic or philosophical contexts to describe a logical argument or theory that is considered to be unassailable.

/Impregnable : /Alternative text

معنی Impregnable :

متن جایگزین

 : Definition of Impregnable

Alternative text

تعریف Impregnable :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Impregnable

Alternative text

نقش ها و کاربردها Impregnable :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Impregnable :

Alternative text

متضاد Antonyms for Impregnable :

Alternative text

First Known Use of Impregnable : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Impregnable : متن جایگزین

 : History and Etymology for Impregnable

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Impregnable :

متن جایگزین

 : Examples of Impregnable in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Impregnable در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه Impregnable به عنوان یکی از لغت های روز اول از هفته فوق العاده الف کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *