معانی و تعاریف لغت In seventh heaven به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“In seventh heaven” is an idiomatic expression that means to be extremely happy or joyful. Here are some common collocations that can be used with this phrase:

1. “Be in seventh heaven”: This is the most common collocation with the phrase. It means to be extremely happy or delighted about something. For example, “She was in seventh heaven when she got the job offer.”

2. “Feel in seventh heaven”: This collocation is used to describe the feeling of being extremely happy or content. For example, “After a long day at work, I feel in seventh heaven when I come home to my family.”

3. “On cloud nine”: This is a similar idiom to “in seventh heaven” and can be used interchangeably. For example, “He was on cloud nine after winning the championship game.”

4. “Over the moon”: This is another idiom that can be used to describe extreme happiness. For example, “She was over the moon when she found out she was accepted into her dream school.”

5. “Ecstatic”: This is an adjective that can be used to describe the feeling of being in seventh heaven. For example, “He was ecstatic when he received the news that he had been promoted.”

Overall, “in seventh heaven” is a versatile phrase that can be used in a variety of contexts to describe extreme happiness or joy.

/In seventh heaven : /Alternative text

معنی In seventh heaven :

متن جایگزین

 : Definition of In seventh heaven

Alternative text

تعریف In seventh heaven :

متن جایگزین

 : uses and roles of the In seventh heaven

Alternative text

نقش ها و کاربردها In seventh heaven :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for In seventh heaven :

Alternative text

متضاد Antonyms for In seventh heaven :

Alternative text

First Known Use of In seventh heaven : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از In seventh heaven : متن جایگزین

 : History and Etymology for In seventh heaven

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی In seventh heaven :

متن جایگزین

 : Examples of In seventh heaven in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از In seventh heaven در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه in seventh heaven به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته سی و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *