Indexing و for روی List در پایتون :

List یکی از ساختار داده‌های بسیار قدرتمند در زبان برنامه‌نویسی پایتون است که به شما امکان می‌دهد تا مجموعه‌ای از عناصر را در یک متغیر ذخیره کنید. در این مقاله، ما درباره استفاده از عملیات Indexing و for بر روی List در پایتون صحبت خواهیم کرد.

Indexing به شما امکان می‌دهد تا به عناصر موجود در یک List با استفاده از شماره‌گذاری آنها دسترسی پیدا کنید. شماره گذاری در پایتون از 0 شروع می‌شود، بنابراین اولین عنصر در یک List با استفاده از شماره 0 قابل دسترسی است. برای دسترسی به عناصر با شماره‌های بیشتر، شما می‌توانید از اعداد مثبت استفاده کنید و برای دسترسی به عناصر با شماره‌های منفی، از اعداد منفی استفاده کنید.

به عنوان مثال، فرض کنید یک List از اعداد صحیح داریم:

numbers = [10, 20, 30, 40, 50]

اگر بخواهیم به دومین عنصر این لیست دسترسی پیدا کنیم، می‌توانیم از عملیات Indexing استفاده کنیم. برای این کار، ما از شماره 1 استفاده می‌کنیم زیرا که شماره گذاری در پایتون از 0 شروع می‌شود. در نتیجه، دستور زیر را برای دسترسی به دومین عنصر اجرا می‌کنیم:

second_number = numbers[1]

در این حالت، متغیر second_number برابر با 20 خواهد بود.

علاوه بر استفاده از Indexing برای دسترسی به عناصر، می‌توانید از حلقه for نیز بر روی یک List استفاده کنید. حلقه for به شما امکان می‌دهد تا بر روی هر عنصر در یک List بگردید و عملیاتی را روی آن اجرا کنید.

به عنوان مثال، فرض کنید ما یک List از اسامی داریم:

names = [“Alice”, “Bob”, “Charlie”, “David”]

اگر بخواهیم هر یک از اسامی را چاپ کنیم، می‌توانیم از حلقه for استفاده کنیم. برای این کار، ما از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

for name in names:
print(name)

این دستور بر روی هر عنصر در لیست names حلقه را اجرا می‌کند و نام هر فرد را چاپ می‌کند. در نتیجه، خروجی به صورت زیر خواهد بود:

Alice
Bob
Charlie
David

به این ترتیب، با استفاده از حلقه for می‌توانید به راحتی بر روی یک List عملیاتی را اجرا کنید.

در این مقاله، ما درباره استفاده از عملیات Indexing و for بر روی List در پایتون صحبت کردیم. Indexing به شما امکان می‌دهد تا به عناصر موجود در یک List با استفاده از شماره‌گذاری آنها دسترسی پیدا کنید و حلقه for به شما امکان می‌دهد تا بر روی هر عنصر در یک List عملیاتی را اجرا کنید. این دو عملیات از ابزارهای قدرتمندی هستند که در پایتون برای کار با List استفاده می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *