معانی و تعاریف لغت Ingratiate به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Ingratiate is a verb that means to bring oneself into favor or good graces with someone, especially through flattery or pleasing behavior. Here are some common collocations for the verb ingratiate:

1. Ingratiate oneself with: This collocation is the most common and means to try to win someone’s favor or approval by doing things that please them. Example: He tried to ingratiate himself with his boss by always agreeing with her.

2. Ingratiating smile/voice/manner: This collocation refers to a smile, voice, or manner that is intended to please or flatter someone. Example: She greeted the guests with an ingratiating smile.

3. Ingratiating behavior/attitude: This collocation refers to behavior or attitude that is intended to please or flatter someone. Example: His ingratiating behavior made him popular with his colleagues.

4. Ingratiatingly polite/friendly: This collocation refers to being excessively polite or friendly in order to win someone’s favor. Example: She was ingratiatingly polite to her new boss.

5. Ingratiating gesture: This collocation refers to a gesture that is intended to please or flatter someone. Example: He made an ingratiating gesture by offering to buy his boss a cup of coffee.

Overall, the collocations for ingratiate are often used in a negative context, as the act of ingratiating oneself with someone can be seen as manipulative or insincere.

/Ingratiate : /Alternative text

معنی Ingratiate :

متن جایگزین

 : Definition of Ingratiate

Alternative text

تعریف Ingratiate :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Ingratiate

Alternative text

نقش ها و کاربردها Ingratiate :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Ingratiate :

Alternative text

متضاد Antonyms for Ingratiate :

Alternative text

First Known Use of Ingratiate : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Ingratiate : متن جایگزین

 : History and Etymology for Ingratiate

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Ingratiate :

متن جایگزین

 : Examples of Ingratiate in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Ingratiate در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه ingratiate به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته سی و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *