معانی و تعاریف لغت Largess به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Largess is a noun that refers to generosity or the act of giving generously. Here are some common collocations for largess:

1. Show largess: This collocation is often used to describe someone who is generous and giving. For example, “She showed great largess by donating a large sum of money to the charity.”

2. Largess of spirit: This collocation is used to describe someone who is not only generous with their material possessions but also with their time, energy, and emotional support. For example, “His largess of spirit was evident in the way he always went out of his way to help others.”

3. Largess of heart: This collocation is similar to largess of spirit and is used to describe someone who is kind, compassionate, and generous. For example, “Her largess of heart was evident in the way she always put others’ needs before her own.”

4. Shower largess upon: This collocation is often used to describe someone who is very generous and gives a lot of gifts or money to others. For example, “He showered largess upon his employees by giving them bonuses and raises.”

5. Largess to the poor: This collocation is used to describe someone who gives generously to those in need. For example, “The wealthy businessman showed his largess to the poor by donating a large sum of money to the local homeless shelter.”

Overall, largess is a positive and generous trait, and these collocations reflect the many ways in which it can be expressed.

/Largess : /Alternative text

معنی Largess :

متن جایگزین

 : Definition of Largess

Alternative text

تعریف Largess :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Largess

Alternative text

نقش ها و کاربردها Largess :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Largess :

Alternative text

متضاد Antonyms for Largess :

Alternative text

First Known Use of Largess : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Largess : متن جایگزین

 : History and Etymology for Largess

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Largess :

متن جایگزین

 : Examples of Largess in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Largess در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه Largess به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته چهل و سوم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *