List در پایتون :

List یکی از ساختارهای داده‌ای از نوع دنباله در زبان برنامه‌نویسی پایتون است. یک لیست می‌تواند شامل تعدادی عنصر باشد که هر کدام دارای یک اندیس هستند و می‌توان به صورت مستقیم به آن‌ها دسترسی پیدا کرد. لیست در پایتون می‌تواند شامل عناصر از هر نوع داده‌ای باشد، از جمله اعداد، رشته‌ها، تاپل‌ها و حتی لیست‌های دیگر.

برای تعریف یک لیست در پایتون، عناصر را داخل [ ] قرار می‌دهیم و آن‌ها را با کاما جدا می‌کنیم. به عنوان مثال:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
fruits = [“apple”, “banana”, “orange”]
mixed_list = [1, “apple”, True, 3.14]

در مثال بالا، numbers یک لیست از اعداد صحیح است، fruits یک لیست از رشته‌ها و mixed_list یک لیست متنوع که شامل اعداد، رشته و یک مقدار بولین است.

برای دسترسی به عناصر لیست، می‌توانیم از اندیس آن‌ها استفاده کنیم. اندیس اول عنصر از 0 شروع می‌شود و به ترتیب تا اندیس آخر عناصر مشخص می‌شوند. همچنین می‌توانیم از اندیس منفی نیز استفاده کنیم که به ترتیب از انتهای لیست به عقب حرکت می‌کند. به عنوان مثال:

print(numbers[0]) # خروجی: 1
print(fruits[1]) # خروجی: banana
print(mixed_list[-1]) # خروجی: 3.14

می‌توانیم از اندیس برای تغییر یک عنصر خاص در لیست نیز استفاده کنیم. به عنوان مثال:

numbers[2] = 10
print(numbers) # خروجی: [1, 2, 10, 4, 5]

همچنین می‌توانیم با استفاده از اندازه لیست با استفاده از تابع len()، تعداد عناصر درون لیست را بدست آوریم. به عنوان مثال:

print(len(numbers)) # خروجی: 5

از آنجا که لیست‌ها می‌توانند شامل عناصر متنوع باشند، می‌توانیم عملیات‌های مختلفی روی آن‌ها انجام دهیم. به عنوان مثال، می‌توانیم دو لیست را با هم ادغام کنیم:

list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]
merged_list = list1 + list2
print(merged_list) # خروجی: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

همچنین می‌توانیم از عملیات‌های دیگری نظیر اضافه کردن عنصر به لیست، حذف عنصر از لیست و جستجو در لیست استفاده کنیم.

در این مقاله، لیست در پایتون مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ویژگی‌های لیست و قابلیت‌هایی که در اختیار ما قرار می‌دهد، می‌توان گفت که لیست یکی از ساختارهای داده‌ای مهم در پایتون است که به ما امکان مدیریت و کنترل بهتر داده‌ها را می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *