معانی و تعاریف لغت Livid به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

The word “livid” is often used in collocation with other words to convey a specific meaning or nuance. Here are some common collocations for “livid”:

1. Livid with anger: This collocation is used to describe someone who is extremely angry or furious about something. For example, “She was livid with anger when she found out that her car had been stolen.”

2. Livid bruises: This collocation is used to describe bruises that are dark purple or black in color. For example, “He had livid bruises on his arms after the car accident.”

3. Livid complexion: This collocation is used to describe someone who has a pale or ashen complexion due to illness or shock. For example, “She had a livid complexion after hearing the news of her father’s death.”

4. Livid sky: This collocation is used to describe a sky that is dark and stormy-looking. For example, “The sky turned livid as the storm approached.”

5. Livid marks: This collocation is used to describe marks or scars that are dark or discolored. For example, “He had livid marks on his face from the acne he had as a teenager.”

Overall, the word “livid” is a versatile word that can be used in a variety of contexts to convey different meanings and nuances.

/Livid : /Alternative text

معنی Livid :

متن جایگزین

 : Definition of Livid

Alternative text

تعریف Livid :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Livid

Alternative text

نقش ها و کاربردها Livid :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Livid :

Alternative text

متضاد Antonyms for Livid :

Alternative text

First Known Use of Livid : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Livid : متن جایگزین

 : History and Etymology for Livid

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Livid :

متن جایگزین

 : Examples of Livid in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Livid در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه livid به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته چهل و پنجم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *