معانی و تعاریف لغت Machiavellian به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Machiavellian is an adjective that describes someone who is cunning, manipulative, and unscrupulous in their pursuit of power. Here are some common collocations for Machiavellian:

1. Machiavellian tactics: This refers to the use of deceit, manipulation, and other underhanded methods to achieve one’s goals.

2. Machiavellian politics: This refers to the use of power and influence to gain and maintain control over a political system or organization.

3. Machiavellian mindset: This refers to a way of thinking that is focused on achieving one’s goals at any cost, even if it means sacrificing ethics or morality.

4. Machiavellian leader: This refers to a person who uses Machiavellian tactics and strategies to gain and maintain power over a group or organization.

5. Machiavellian philosophy: This refers to the ideas and principles outlined in Niccolò Machiavelli’s book “The Prince,” which advocates for the use of cunning and manipulation in politics and leadership.

Overall, the term Machiavellian is often used to describe individuals or actions that are characterized by a ruthless pursuit of power and a willingness to use any means necessary to achieve their goals.

/Machiavellian : /Alternative text

معنی Machiavellian :

متن جایگزین

 : Definition of Machiavellian

Alternative text

تعریف Machiavellian :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Machiavellian

Alternative text

نقش ها و کاربردها Machiavellian :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Machiavellian :

Alternative text

متضاد Antonyms for Machiavellian :

Alternative text

First Known Use of Machiavellian : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Machiavellian : متن جایگزین

 : History and Etymology for Machiavellian

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Machiavellian :

متن جایگزین

 : Examples of Machiavellian in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Machiavellian در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه Machiavellian به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته سی و نهم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *