معانی و تعاریف لغت Microscope به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

There are several common collocations for the word “microscope,” including:

1. Compound microscope: This refers to a type of microscope that uses two or more lenses to magnify an object.

2. Electron microscope: This refers to a type of microscope that uses a beam of electrons to create an image of an object.

3. Light microscope: This refers to a type of microscope that uses visible light to magnify an object.

4. Digital microscope: This refers to a type of microscope that uses digital technology to capture and display images of an object.

5. Biological microscope: This refers to a type of microscope that is used to study living organisms and their structures.

6. Stereo microscope: This refers to a type of microscope that provides a three-dimensional view of an object.

7. Microscope slide: This refers to a thin piece of glass or plastic that is used to hold a specimen for viewing under a microscope.

8. Microscope lens: This refers to the part of a microscope that magnifies the image of an object.

9. Microscope stage: This refers to the platform on which a specimen is placed for viewing under a microscope.

10. Microscope objective: This refers to the lens closest to the specimen in a microscope, which provides the initial magnification of the image.

/Microscope : /Alternative text

معنی Microscope :

متن جایگزین

 : Definition of Microscope

Alternative text

تعریف Microscope :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Microscope

Alternative text

نقش ها و کاربردها Microscope :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Microscope :

Alternative text

متضاد Antonyms for Microscope :

Alternative text

First Known Use of Microscope : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Microscope : متن جایگزین

 : History and Etymology for Microscope

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Microscope :

متن جایگزین

 : Examples of Microscope in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Microscope در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود این آموزش :

به پایان آموزش لغت Microscope از درس شانزدهم کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت رسیدیم. چنانچه استاد دانشگاه، مدرس آموزشگاه، معلم مدرسه، دانشجو و یا دانش پژوه رشته های مرتبط با زبان های خارجه علی الخصوص زبان انگلیسی هستید و در زمینه یادگیری لغات و آموزش کتاب 504 واژه، دارای دانش و تجربه خاصی می باشید. از شما مخاطب گرامی درخواست می شود لطفا دانش و تجربیات خودتان را در ارتباط با سایر تعاریف، معانی، نقش ها، کاربردها، مترادف ها، متضادها، جملات نمونه، تاریخچه، ریشه شناسی و … این لغت از طریق بخش نظرات در پایین همین صفحه با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله در میان بگذارید. همچنین ما با آغوش باز از گوشزد اشتباهات علمی یا نگارشی موجود در این آموزش از طرف شما کاربران گرامی استقبال خواهیم کرد و قدردان همراهی شما عزیزان خواهیم بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *