معانی و تعاریف لغت Misfortune به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

There are several common collocations for the word “misfortune,” which is typically used to describe an unfortunate event or situation. Here are a few examples:

1. “Suffer a misfortune” – This collocation is often used to describe someone who has experienced a negative event or circumstance, such as losing a job or experiencing a serious illness.

2. “Meet with misfortune” – This collocation is similar to “suffer a misfortune” and is often used to describe someone who has encountered a difficult situation or setback.

3. “Run into misfortune” – This collocation is often used to describe someone who has experienced an unexpected problem or difficulty, such as a car accident or a financial setback.

4. “Misfortune strikes” – This collocation is often used to describe a sudden and unexpected negative event or circumstance, such as a natural disaster or a serious illness.

Overall, these collocations can help to convey the idea of an unfortunate event or situation, and can be useful in a variety of contexts, from personal conversations to news articles and other forms of writing.

/Misfortune : /Alternative text

معنی Misfortune :

متن جایگزین

 : Definition of Misfortune

Alternative text

تعریف Misfortune :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Misfortune

Alternative text

نقش ها و کاربردها Misfortune :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Misfortune :

Alternative text

متضاد Antonyms for Misfortune :

Alternative text

First Known Use of Misfortune : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Misfortune : متن جایگزین

 : History and Etymology for Misfortune

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Misfortune :

متن جایگزین

 : Examples of Misfortune in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Misfortune در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود این آموزش :

به پایان آموزش لغت Misfortune از درس هفدهم کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت رسیدیم. چنانچه استاد دانشگاه، مدرس آموزشگاه، معلم مدرسه، دانشجو و یا دانش پژوه رشته های مرتبط با زبان های خارجه علی الخصوص زبان انگلیسی هستید و در زمینه یادگیری لغات و آموزش کتاب 504 واژه، دارای دانش و تجربه خاصی می باشید. از شما مخاطب گرامی درخواست می شود لطفا دانش و تجربیات خودتان را در ارتباط با سایر تعاریف، معانی، نقش ها، کاربردها، مترادف ها، متضادها، جملات نمونه، تاریخچه، ریشه شناسی و … این لغت از طریق بخش نظرات در پایین همین صفحه با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله در میان بگذارید. همچنین ما با آغوش باز از گوشزد اشتباهات علمی یا نگارشی موجود در این آموزش از طرف شما کاربران گرامی استقبال خواهیم کرد و قدردان همراهی شما عزیزان خواهیم بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *