معانی و تعاریف لغت Mollify به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Mollify is a verb that means to soothe, calm, or pacify someone or something. Here are some common collocations for mollify:

1. Mollify anger: This collocation is often used to describe the act of calming someone down when they are angry or upset. For example, “He tried to mollify her anger by apologizing for his mistake.”

2. Mollify fears: This collocation is used to describe the act of easing someone’s fears or anxieties. For example, “The doctor tried to mollify her fears by explaining the procedure in detail.”

3. Mollify concerns: This collocation is used to describe the act of addressing someone’s concerns or worries. For example, “The company tried to mollify the concerns of its customers by offering a refund.”

4. Mollify criticism: This collocation is used to describe the act of responding to or addressing criticism in a way that calms or appeases the critic. For example, “The politician tried to mollify the criticism by promising to address the issue in the next legislative session.”

5. Mollify tensions: This collocation is used to describe the act of easing tensions between two parties. For example, “The mediator tried to mollify tensions between the two sides by finding common ground.”

/Mollify : /Alternative text

معنی Mollify :

متن جایگزین

 : Definition of Mollify

Alternative text

تعریف Mollify :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Mollify

Alternative text

نقش ها و کاربردها Mollify :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Mollify :

Alternative text

متضاد Antonyms for Mollify :

Alternative text

First Known Use of Mollify : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Mollify : متن جایگزین

 : History and Etymology for Mollify

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Mollify :

متن جایگزین

 : Examples of Mollify in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Mollify در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه mollify به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته چهل و سوم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *