معانی و تعاریف لغت Motivate به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Here are some common collocations for the verb “motivate”:

1. Motivate employees: This collocation refers to the act of inspiring or encouraging employees to work harder or achieve their goals.

Example: The manager used various strategies to motivate employees, such as offering incentives and recognition for good performance.

2. Motivate students: This collocation refers to the act of inspiring or encouraging students to learn or achieve their academic goals.

Example: The teacher used interactive activities and positive feedback to motivate students to participate in class and improve their grades.

3. Self-motivated: This collocation refers to a person who is driven and motivated by their own goals and desires, rather than external factors.

Example: The successful entrepreneur was self-motivated and always found ways to overcome challenges and achieve his goals.

4. Motivate change: This collocation refers to the act of inspiring or encouraging people to make changes in their behavior or attitudes.

Example: The environmental activist worked tirelessly to motivate change in people’s attitudes towards recycling and reducing waste.

5. Motivate teamwork: This collocation refers to the act of inspiring or encouraging people to work together effectively as a team.

Example: The coach used team-building exercises and positive reinforcement to motivate teamwork and improve the performance of the sports team.

/Motivate : /Alternative text

معنی Motivate :

متن جایگزین

 : Definition of Motivate

Alternative text

تعریف Motivate :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Motivate

Alternative text

نقش ها و کاربردها Motivate :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Motivate :

Alternative text

متضاد Antonyms for Motivate :

Alternative text

First Known Use of Motivate : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Motivate : متن جایگزین

 : History and Etymology for Motivate

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Motivate :

متن جایگزین

 : Examples of Motivate in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Motivate در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه Motivate به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته سی و هفتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *