معانی و تعاریف لغت Nepotism به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Nepotism refers to the practice of showing favoritism towards family members or friends, especially in the workplace or in politics. Here are some common collocations for nepotism:

1. Allegations of nepotism: This phrase is often used to describe situations where someone is accused of showing favoritism towards their family members or friends.

2. Nepotism policy: This refers to a set of rules or guidelines that an organization may have in place to prevent nepotism from occurring.

3. Nepotism in hiring: This phrase is used to describe situations where someone is hired for a job based on their relationship with the person doing the hiring, rather than their qualifications.

4. Nepotism in politics: This refers to situations where politicians appoint family members or friends to positions of power or influence, often without regard for their qualifications.

5. Nepotism and corruption: This phrase is often used to describe situations where nepotism is seen as a form of corruption, as it can lead to unfair advantages for certain individuals.

6. Nepotism and meritocracy: This phrase is used to contrast the practice of nepotism with the idea of meritocracy, where individuals are selected for jobs or positions based on their skills and abilities, rather than their relationships.

Overall, nepotism is generally seen as a negative practice that can lead to unfair advantages for certain individuals, and can undermine the principles of fairness and meritocracy.

/Nepotism : /Alternative text

معنی Nepotism :

متن جایگزین

 : Definition of Nepotism

Alternative text

تعریف Nepotism :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Nepotism

Alternative text

نقش ها و کاربردها Nepotism :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Nepotism :

Alternative text

متضاد Antonyms for Nepotism :

Alternative text

First Known Use of Nepotism : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Nepotism : متن جایگزین

 : History and Etymology for Nepotism

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Nepotism :

متن جایگزین

 : Examples of Nepotism in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Nepotism در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه nepotism به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته چهل و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *