معانی و تعاریف لغت Neutralize به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Here are some common collocations for the verb “neutralize”:

1. Neutralize a threat: This collocation is often used in the context of security or military operations. It means to eliminate or render harmless a potential danger or risk.

Example: The police were able to neutralize the threat posed by the armed suspect.

2. Neutralize an acid/base: This collocation is used in chemistry to describe the process of balancing the pH level of a solution by adding an acid or a base.

Example: To neutralize the acidic soil, the farmer added lime to the field.

3. Neutralize an opponent: This collocation is often used in sports or politics to describe defeating or countering an adversary.

Example: The boxer was able to neutralize his opponent’s aggressive style and win the match.

4. Neutralize an odor: This collocation is used to describe the process of eliminating or reducing an unpleasant smell.

Example: The air freshener was able to neutralize the odor of the garbage in the kitchen.

5. Neutralize a color: This collocation is used in art or design to describe the process of making a color less intense or vibrant.

Example: The artist used a complementary color to neutralize the bright red in the painting.

Overall, “neutralize” is a versatile verb that can be used in a variety of contexts to describe the process of balancing, eliminating, or countering something.

/Neutralize : /Alternative text

معنی Neutralize :

متن جایگزین

 : Definition of Neutralize

Alternative text

تعریف Neutralize :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Neutralize

Alternative text

نقش ها و کاربردها Neutralize :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Neutralize :

Alternative text

متضاد Antonyms for Neutralize :

Alternative text

First Known Use of Neutralize : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Neutralize : متن جایگزین

 : History and Etymology for Neutralize

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Neutralize :

متن جایگزین

 : Examples of Neutralize in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Neutralize در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه neutralize به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته بیست و سوم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *