معانی و تعاریف لغت Nonentity به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Nonentity is a term used to describe someone or something that is insignificant, unimportant, or has no influence. Here are some collocations for nonentity:

1. Complete nonentity: This collocation is used to describe someone who is entirely insignificant or has no importance whatsoever.

Example: The new intern was a complete nonentity in the company.

2. Political nonentity: This collocation is used to describe a person who has no political power or influence.

Example: The opposition leader accused the government of treating him like a political nonentity.

3. Social nonentity: This collocation is used to describe someone who is not popular or well-known in social circles.

Example: Despite being a talented musician, he remained a social nonentity until he got his big break.

4. Economic nonentity: This collocation is used to describe a company or organization that has no economic significance or impact.

Example: The small startup was an economic nonentity until it secured funding from a venture capitalist.

5. Cultural nonentity: This collocation is used to describe something that has no cultural value or significance.

Example: The movie was a cultural nonentity and failed to make an impact at the box office.

/Nonentity : /Alternative text

معنی Nonentity :

متن جایگزین

 : Definition of Nonentity

Alternative text

تعریف Nonentity :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Nonentity

Alternative text

نقش ها و کاربردها Nonentity :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Nonentity :

Alternative text

متضاد Antonyms for Nonentity :

Alternative text

First Known Use of Nonentity : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Nonentity : متن جایگزین

 : History and Etymology for Nonentity

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Nonentity :

متن جایگزین

 : Examples of Nonentity in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Nonentity در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه nonentity به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته سی و پنجم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *