معانی و تعاریف لغت Obloquy به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Obloquy is a noun that refers to strong public criticism or verbal abuse. Here are some common collocations for obloquy:

1. Heap obloquy: This collocation means to criticize someone or something severely and publicly. For example, “The politician was heaped with obloquy after his controversial remarks.”

2. Suffer obloquy: This collocation means to endure or bear the brunt of public criticism. For example, “The company had to suffer obloquy for its unethical business practices.”

3. Cast obloquy: This collocation means to direct or throw criticism at someone or something. For example, “The media cast obloquy on the celebrity for his scandalous behavior.”

4. Deserve obloquy: This collocation means to merit or earn public criticism. For example, “The CEO deserved obloquy for his insensitive comments about the laid-off employees.”

5. Face obloquy: This collocation means to confront or deal with public criticism. For example, “The athlete had to face obloquy from fans and the media after his poor performance in the championship game.”

Overall, obloquy is often used in the context of public figures, organizations, or actions that are widely criticized or condemned.

/Obloquy : /Alternative text

معنی Obloquy :

متن جایگزین

 : Definition of Obloquy

Alternative text

تعریف Obloquy :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Obloquy

Alternative text

نقش ها و کاربردها Obloquy :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Obloquy :

Alternative text

متضاد Antonyms for Obloquy :

Alternative text

First Known Use of Obloquy : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Obloquy : متن جایگزین

 : History and Etymology for Obloquy

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Obloquy :

متن جایگزین

 : Examples of Obloquy in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Obloquy در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه obloquy به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته چهل و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *