معانی و تعاریف لغت Off the beaten track به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“Off the beaten track” is a common phrase used to describe something that is unconventional, less traveled, or outside of the mainstream. Here are some collocations that can be used with this phrase:

1. Off the beaten track destinations: This refers to places that are not commonly visited by tourists or are less popular than other destinations. Examples include remote islands, small towns, or hidden natural wonders.

2. Off the beaten track adventures: This refers to activities that are not typical tourist activities, such as hiking in remote areas, camping in the wilderness, or exploring caves.

3. Off the beaten track experiences: This refers to unique experiences that are not commonly available or known to most people. Examples include staying with a local family, attending a traditional festival, or learning a new skill from a local artisan.

4. Off the beaten track routes: This refers to alternative routes that are less traveled or more challenging than the usual routes. Examples include hiking trails, cycling routes, or scenic drives.

5. Off the beaten track accommodations: This refers to accommodations that are not typical hotels or resorts, such as eco-lodges, treehouses, or yurts.

Overall, “off the beaten track” can be used in a variety of contexts to describe something that is unconventional, unique, or less traveled.

/Off the beaten track : /Alternative text

معنی Off the beaten track :

متن جایگزین

 : Definition of Off the beaten track

Alternative text

تعریف Off the beaten track :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Off the beaten track

Alternative text

نقش ها و کاربردها Off the beaten track :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Off the beaten track :

Alternative text

متضاد Antonyms for Off the beaten track :

Alternative text

First Known Use of Off the beaten track : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Off the beaten track : متن جایگزین

 : History and Etymology for Off the beaten track

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Off the beaten track :

متن جایگزین

 : Examples of Off the beaten track in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Off the beaten track در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه off the beaten track به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته سی و هفتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *