معانی و تعاریف لغت Opprobrium به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Opprobrium is a noun that refers to harsh criticism or public disgrace. Here are some common collocations for opprobrium:

1. Heap opprobrium: This collocation is often used to describe the act of piling on criticism or condemnation onto someone or something. For example, “The politician was heaped with opprobrium after his controversial remarks.”

2. Deserved opprobrium: This collocation is used to describe criticism or condemnation that is considered just or appropriate. For example, “The company faced deserved opprobrium after it was revealed that they had been polluting the river for years.”

3. Public opprobrium: This collocation is used to describe criticism or condemnation that is widely known or publicized. For example, “The celebrity faced public opprobrium after a video of them making racist remarks went viral.”

4. Political opprobrium: This collocation is used to describe criticism or condemnation that is directed at a political figure or party. For example, “The opposition party faced political opprobrium after their proposed policy was widely criticized as being unrealistic.”

5. Moral opprobrium: This collocation is used to describe criticism or condemnation that is based on moral principles. For example, “The company’s decision to use child labor was met with moral opprobrium from human rights organizations.”

Overall, opprobrium is often used in contexts where there is a strong sense of disapproval or condemnation, and the collocations used with it reflect this.

/Opprobrium : /Alternative text

معنی Opprobrium :

متن جایگزین

 : Definition of Opprobrium

Alternative text

تعریف Opprobrium :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Opprobrium

Alternative text

نقش ها و کاربردها Opprobrium :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Opprobrium :

Alternative text

متضاد Antonyms for Opprobrium :

Alternative text

First Known Use of Opprobrium : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Opprobrium : متن جایگزین

 : History and Etymology for Opprobrium

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Opprobrium :

متن جایگزین

 : Examples of Opprobrium in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Opprobrium در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه opprobrium به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته سی و نهم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *