معانی و تعاریف لغت Penchant به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Sure, here are some common collocations for the word “penchant”:

1. “A penchant for”: This is the most common collocation for “penchant”. It means a strong liking or preference for something. For example, “She has a penchant for spicy food.”

2. “Penchant towards”: This collocation is similar to “a penchant for”, but it emphasizes a tendency or inclination towards something. For example, “He has a penchant towards procrastination.”

3. “Penchant for detail”: This collocation is often used to describe someone who pays close attention to details. For example, “The architect had a penchant for detail, which made his buildings stand out.”

4. “Penchant for adventure”: This collocation is used to describe someone who enjoys taking risks and trying new things. For example, “She has a penchant for adventure and loves to travel to exotic places.”

5. “Penchant for excellence”: This collocation is used to describe someone who strives for perfection and high standards. For example, “The CEO had a penchant for excellence, which helped the company succeed.”

I hope these examples help you understand how to use “penchant” in different contexts.

/Penchant : /Alternative text

معنی Penchant :

متن جایگزین

 : Definition of Penchant

Alternative text

تعریف Penchant :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Penchant

Alternative text

نقش ها و کاربردها Penchant :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Penchant :

Alternative text

متضاد Antonyms for Penchant :

Alternative text

First Known Use of Penchant : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Penchant : متن جایگزین

 : History and Etymology for Penchant

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Penchant :

متن جایگزین

 : Examples of Penchant in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Penchant در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه penchant به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته چهل و پنجم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *