معانی و تعاریف لغت Perfidious به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Perfidious is an adjective that describes someone or something that is deceitful, treacherous, or untrustworthy. Here are some common collocations for perfidious:

1. Perfidious behavior: This refers to actions that are dishonest, disloyal, or betraying someone’s trust. For example, “He was fired for his perfidious behavior towards his colleagues.”

2. Perfidious friend: This describes a friend who is not loyal or trustworthy. For example, “She realized too late that her perfidious friend had been spreading rumors about her.”

3. Perfidious act: This refers to a specific action that is deceitful or treacherous. For example, “The perfidious act of stealing from his own company cost him his job.”

4. Perfidious nature: This describes someone who is inherently deceitful or untrustworthy. For example, “She couldn’t trust him because of his perfidious nature.”

5. Perfidious politician: This describes a politician who is dishonest or untrustworthy. For example, “The perfidious politician was caught lying to the public about his involvement in the scandal.”

Overall, the word “perfidious” is often used to describe negative or harmful behavior, and its collocations reflect this connotation.

/Perfidious : /Alternative text

معنی Perfidious :

متن جایگزین

 : Definition of Perfidious

Alternative text

تعریف Perfidious :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Perfidious

Alternative text

نقش ها و کاربردها Perfidious :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Perfidious :

Alternative text

متضاد Antonyms for Perfidious :

Alternative text

First Known Use of Perfidious : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Perfidious : متن جایگزین

 : History and Etymology for Perfidious

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Perfidious :

متن جایگزین

 : Examples of Perfidious in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Perfidious در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه Perfidious به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته سی و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *