معانی و تعاریف لغت Plaintiff به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

A collocation is a combination of words that are often used together in a language. Here are some common collocations for the word “plaintiff”:

1. File a lawsuit: This collocation is often used to describe the action taken by a plaintiff when they initiate legal proceedings against someone.

Example: The plaintiff decided to file a lawsuit against the company for breach of contract.

2. Bring a claim: This collocation is used to describe the act of initiating a legal action or lawsuit.

Example: The plaintiff brought a claim against the defendant for negligence.

3. Seek damages: This collocation is used to describe the act of asking for financial compensation for harm or injury caused by the defendant.

Example: The plaintiff is seeking damages for the injuries sustained in the accident.

4. Pursue legal action: This collocation is used to describe the act of taking legal action against someone.

Example: The plaintiff decided to pursue legal action against the defendant for defamation.

5. Be a party to a lawsuit: This collocation is used to describe someone who is involved in a legal action or lawsuit.

Example: The plaintiff was a party to the lawsuit against the company for discrimination.

/Plaintiff : /Alternative text

معنی Plaintiff :

متن جایگزین

 : Definition of Plaintiff

Alternative text

تعریف Plaintiff :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Plaintiff

Alternative text

نقش ها و کاربردها Plaintiff :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Plaintiff :

Alternative text

متضاد Antonyms for Plaintiff :

Alternative text

First Known Use of Plaintiff : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Plaintiff : متن جایگزین

 : History and Etymology for Plaintiff

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Plaintiff :

متن جایگزین

 : Examples of Plaintiff in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Plaintiff در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه plaintiff به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته چهل و چهارم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *