معانی و تعاریف لغت Potent به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Here are some common collocations for the word “potent”:

1. Potent medicine: Refers to a medication that is strong and effective in treating a particular condition.

2. Potent smell: Refers to a strong and often unpleasant odor.

3. Potent cocktail: Refers to a mixed drink that contains a high concentration of alcohol.

4. Potent weapon: Refers to a powerful and effective tool used in combat or warfare.

5. Potent symbol: Refers to a powerful and meaningful representation of an idea or concept.

6. Potent force: Refers to a strong and influential factor that can have a significant impact on a situation or outcome.

7. Potent ingredient: Refers to a key component in a recipe or formula that has a strong and noticeable effect on the final product.

8. Potent strain: Refers to a type of plant or microorganism that has a high concentration of active compounds or properties.

9. Potent energy: Refers to a strong and intense form of energy, such as nuclear or solar power.

10. Potent argument: Refers to a persuasive and compelling statement or reasoning that can sway opinions or beliefs.

/Potent : /Alternative text

معنی Potent :

متن جایگزین

 : Definition of Potent

Alternative text

تعریف Potent :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Potent

Alternative text

نقش ها و کاربردها Potent :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Potent :

Alternative text

متضاد Antonyms for Potent :

Alternative text

First Known Use of Potent : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Potent : متن جایگزین

 : History and Etymology for Potent

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Potent :

متن جایگزین

 : Examples of Potent in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Potent در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه potent به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته چهل و چهارم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *