معانی و تعاریف لغت Pragmatic به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Pragmatic is an adjective that describes a practical approach to problem-solving or decision-making. Here are some common collocations for pragmatic:

1. Pragmatic approach: This refers to a practical and realistic way of dealing with a problem or situation.

Example: The company took a pragmatic approach to the budget cuts, focusing on reducing expenses without sacrificing quality.

2. Pragmatic solution: This refers to a practical and effective way of solving a problem.

Example: The team came up with a pragmatic solution to the software glitch, which saved the company a lot of time and money.

3. Pragmatic thinking: This refers to a practical and logical way of thinking that focuses on achieving results.

Example: The CEO’s pragmatic thinking helped the company navigate through a difficult period of economic uncertainty.

4. Pragmatic language: This refers to language that is clear, concise, and focused on achieving a specific goal.

Example: The lawyer used pragmatic language in the contract to ensure that all parties understood their obligations and responsibilities.

5. Pragmatic approach to politics: This refers to a political philosophy that emphasizes practical solutions over ideological purity.

Example: The candidate’s pragmatic approach to politics resonated with voters who were tired of partisan bickering and gridlock.

/Pragmatic : /Alternative text

معنی Pragmatic :

متن جایگزین

 : Definition of Pragmatic

Alternative text

تعریف Pragmatic :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Pragmatic

Alternative text

نقش ها و کاربردها Pragmatic :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Pragmatic :

Alternative text

متضاد Antonyms for Pragmatic :

Alternative text

First Known Use of Pragmatic : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Pragmatic : متن جایگزین

 : History and Etymology for Pragmatic

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Pragmatic :

متن جایگزین

 : Examples of Pragmatic in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Pragmatic در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه pragmatic به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته چهل و سوم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *