معانی و تعاریف لغت Prerogative به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Prerogative is a noun that refers to a right or privilege exclusive to a particular individual or class. Here are some common collocations for prerogative:

1. Executive prerogative: This refers to the exclusive right of the executive branch of government to make certain decisions without the need for approval from other branches of government.

2. Royal prerogative: This refers to the exclusive rights and privileges that are traditionally held by the monarch in a constitutional monarchy.

3. Personal prerogative: This refers to an individual’s exclusive right or privilege to do something, such as a CEO’s prerogative to make certain decisions for their company.

4. Legal prerogative: This refers to a right or privilege that is granted by law, such as the prerogative of a judge to make certain legal decisions.

5. Political prerogative: This refers to the exclusive right or privilege of a political party or government to make certain decisions or take certain actions.

6. Managerial prerogative: This refers to the exclusive right or privilege of a manager to make certain decisions for their team or organization.

7. Cultural prerogative: This refers to the exclusive right or privilege of a particular culture or group to do something, such as the prerogative of a certain ethnic group to practice certain traditions or customs.

Overall, the term “prerogative” is often used in the context of exclusive rights or privileges, and can be used in a variety of different contexts depending on the specific situation.

/Prerogative : /Alternative text

معنی Prerogative :

متن جایگزین

 : Definition of Prerogative

Alternative text

تعریف Prerogative :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Prerogative

Alternative text

نقش ها و کاربردها Prerogative :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Prerogative :

Alternative text

متضاد Antonyms for Prerogative :

Alternative text

First Known Use of Prerogative : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Prerogative : متن جایگزین

 : History and Etymology for Prerogative

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Prerogative :

متن جایگزین

 : Examples of Prerogative in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Prerogative در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه prerogative به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته چهل و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *