معانی و تعاریف لغت Prescient به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Prescient is an adjective that describes someone or something that has knowledge of events before they happen or has a keen sense of future developments. Here are some common collocations for prescient:

1. Prescient prediction
2. Prescient insight
3. Prescient analysis
4. Prescient observation
5. Prescient foresight
6. Prescient vision
7. Prescient strategy
8. Prescient decision-making
9. Prescient planning
10. Prescient leadership

Examples:
– His prescient prediction about the stock market crash saved his clients from losing millions of dollars.
– The author’s prescient insight into the future of technology made his book a bestseller.
– The CEO’s prescient analysis of the market trends helped the company stay ahead of the competition.
– The scientist’s prescient observation led to a breakthrough discovery in the field of medicine.
– The politician’s prescient foresight on climate change earned her widespread praise.
– The entrepreneur’s prescient vision for a new product revolutionized the industry.
– The military leader’s prescient strategy helped win the battle against the enemy.
– The manager’s prescient decision-making saved the company from a potential crisis.
– The team’s prescient planning ensured the success of the project.
– The coach’s prescient leadership led the team to victory.

/Prescient : /Alternative text

معنی Prescient :

متن جایگزین

 : Definition of Prescient

Alternative text

تعریف Prescient :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Prescient

Alternative text

نقش ها و کاربردها Prescient :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Prescient :

Alternative text

متضاد Antonyms for Prescient :

Alternative text

First Known Use of Prescient : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Prescient : متن جایگزین

 : History and Etymology for Prescient

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Prescient :

متن جایگزین

 : Examples of Prescient in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Prescient در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه Prescient به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته فوق العاده ب کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *