معانی و تعاریف لغت Prevarication به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Prevarication is the act of avoiding or evading the truth, often by being intentionally vague or misleading. Here are some common collocations for prevarication:

1. Political prevarication: This refers to the act of politicians avoiding giving a direct answer to a question, often by using vague language or changing the subject.

2. Corporate prevarication: This refers to the act of companies avoiding responsibility for their actions, often by using legal loopholes or denying wrongdoing.

3. Legal prevarication: This refers to the act of lawyers using legal technicalities to avoid answering a question or to delay a legal proceeding.

4. Personal prevarication: This refers to the act of individuals avoiding telling the truth, often by using excuses or changing the subject.

5. Media prevarication: This refers to the act of media outlets avoiding reporting the truth, often by using sensationalism or bias.

Overall, prevarication is a negative behavior that can harm trust and credibility. It is important to be honest and direct in communication to build strong relationships and avoid misunderstandings.

/Prevarication : /Alternative text

معنی Prevarication :

متن جایگزین

 : Definition of Prevarication

Alternative text

تعریف Prevarication :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Prevarication

Alternative text

نقش ها و کاربردها Prevarication :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Prevarication :

Alternative text

متضاد Antonyms for Prevarication :

Alternative text

First Known Use of Prevarication : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Prevarication : متن جایگزین

 : History and Etymology for Prevarication

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Prevarication :

متن جایگزین

 : Examples of Prevarication in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Prevarication در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه prevarication به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته چهل و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *