معانی و تعاریف لغت Profuse به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Profuse is an adjective that describes something that is abundant, plentiful, or excessive. Here are some common collocations for profuse:

1. Profuse sweating: This refers to excessive sweating, which can be a symptom of various medical conditions or simply a result of physical activity or hot weather.

2. Profuse apologies: This phrase is used to describe someone who is apologizing excessively or repeatedly, often to the point of annoyance.

3. Profuse bleeding: This refers to a large amount of bleeding, which can be dangerous and require immediate medical attention.

4. Profuse praise: This phrase is used to describe someone who is giving excessive or insincere compliments or admiration.

5. Profuse thanks: This phrase is used to express gratitude in a very enthusiastic or abundant way.

6. Profuse growth: This refers to a plant or vegetation that is growing excessively or rapidly.

7. Profuse diarrhea: This refers to a condition where a person experiences frequent and excessive bowel movements that are watery and loose.

8. Profuse flowering: This refers to a plant or tree that is producing an abundance of flowers.

Overall, the word “profuse” is often used to describe something that is excessive or abundant, and its collocations reflect this meaning.

/Profuse : /Alternative text

معنی Profuse :

متن جایگزین

 : Definition of Profuse

Alternative text

تعریف Profuse :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Profuse

Alternative text

نقش ها و کاربردها Profuse :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Profuse :

Alternative text

متضاد Antonyms for Profuse :

Alternative text

First Known Use of Profuse : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Profuse : متن جایگزین

 : History and Etymology for Profuse

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Profuse :

متن جایگزین

 : Examples of Profuse in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Profuse در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه profuse به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته چهل و چهارم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *