معانی و تعاریف لغت Propriety به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Propriety is a noun that refers to the quality of being appropriate or fitting for a particular situation or occasion. Here are some common collocations for the word propriety:

1. Sense of propriety: This collocation refers to the feeling or understanding of what is appropriate or fitting in a given situation. For example, “She has a strong sense of propriety and always behaves in a dignified manner.”

2. Violation of propriety: This collocation refers to an action or behavior that is considered inappropriate or improper. For example, “His comments at the meeting were a clear violation of propriety and offended many people.”

3. Code of propriety: This collocation refers to a set of rules or guidelines that dictate appropriate behavior in a particular context. For example, “The company has a strict code of propriety that all employees are expected to follow.”

4. Question of propriety: This collocation refers to a situation or decision that raises concerns about whether it is appropriate or fitting. For example, “There was a question of propriety when the CEO’s son was hired for a high-level position without any prior experience.”

5. Act of propriety: This collocation refers to an action or behavior that is considered appropriate or fitting in a given situation. For example, “Her act of propriety in returning the lost wallet to its owner was greatly appreciated.”

/Propriety : /Alternative text

معنی Propriety :

متن جایگزین

 : Definition of Propriety

Alternative text

تعریف Propriety :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Propriety

Alternative text

نقش ها و کاربردها Propriety :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Propriety :

Alternative text

متضاد Antonyms for Propriety :

Alternative text

First Known Use of Propriety : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Propriety : متن جایگزین

 : History and Etymology for Propriety

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Propriety :

متن جایگزین

 : Examples of Propriety in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Propriety در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه Propriety به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته چهل و یکم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *