معانی و تعاریف لغت Rapacious به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“Rapacious” is an adjective that describes someone or something that is excessively greedy or grasping. Here are some common collocations for “rapacious”:

1. Rapacious appetite: This collocation is often used to describe someone who has an insatiable hunger or desire for something, such as power, money, or food.

Example: The rapacious appetite of the wealthy elite has led to widespread income inequality.

2. Rapacious capitalism: This collocation is often used to describe a form of capitalism that is characterized by excessive greed and exploitation.

Example: The rapacious capitalism of the early 20th century led to widespread poverty and social unrest.

3. Rapacious behavior: This collocation is often used to describe someone who behaves in a greedy or selfish manner, often at the expense of others.

Example: The rapacious behavior of the corporation led to the destruction of the local environment.

4. Rapacious land grab: This collocation is often used to describe a situation in which someone seizes land or resources in a greedy or aggressive manner.

Example: The rapacious land grab by the mining company has displaced thousands of indigenous people.

5. Rapacious predator: This collocation is often used to describe an animal or person that preys on others in a ruthless or aggressive manner.

Example: The rapacious predator stalked its prey through the dense jungle, waiting for the perfect moment to strike.

/Rapacious : /Alternative text

معنی Rapacious :

متن جایگزین

 : Definition of Rapacious

Alternative text

تعریف Rapacious :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Rapacious

Alternative text

نقش ها و کاربردها Rapacious :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Rapacious :

Alternative text

متضاد Antonyms for Rapacious :

Alternative text

First Known Use of Rapacious : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Rapacious : متن جایگزین

 : History and Etymology for Rapacious

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Rapacious :

متن جایگزین

 : Examples of Rapacious in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Rapacious در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه rapacious به عنوان یکی از لغت های روز سوم از هفته فوق العاده الف کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *