معانی و تعاریف لغت Replenish به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Certainly! Here are some common collocations for the verb “replenish”:

1. Replenish stocks/supplies: This collocation is often used in the context of retail or inventory management, referring to the act of restocking or refilling depleted goods or materials.

Example: The store manager ordered more inventory to replenish the stocks of popular items.

2. Replenish energy/resources: This collocation is often used in the context of personal health or environmental sustainability, referring to the act of restoring or renewing one’s physical or mental energy, or replenishing natural resources.

Example: After a long day at work, I like to take a nap to replenish my energy.

3. Replenish a bank account/fund: This collocation is often used in the context of finance or fundraising, referring to the act of adding money to an account or fund that has been depleted.

Example: The charity organization launched a campaign to replenish their emergency fund.

4. Replenish soil/nutrients: This collocation is often used in the context of agriculture or gardening, referring to the act of restoring or adding nutrients to soil that has been depleted.

Example: The farmer used organic fertilizers to replenish the soil and improve crop yields.

/Replenish : /Alternative text

معنی Replenish :

متن جایگزین

 : Definition of Replenish

Alternative text

تعریف Replenish :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Replenish

Alternative text

نقش ها و کاربردها Replenish :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Replenish :

Alternative text

متضاد Antonyms for Replenish :

Alternative text

First Known Use of Replenish : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Replenish : متن جایگزین

 : History and Etymology for Replenish

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Replenish :

متن جایگزین

 : Examples of Replenish in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Replenish در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه replenish به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته چهل و دوم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *