معانی و تعاریف لغت Requisite به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

“Requisite” is an adjective that means necessary or required for a particular purpose. Here are some common collocations for “requisite”:

1. Requisite skills: This refers to the necessary abilities or competencies needed to perform a task or job. For example, “The job requires the requisite skills in project management and communication.”

2. Requisite qualifications: This refers to the necessary education, training, or experience needed for a particular position or role. For example, “The candidate must possess the requisite qualifications for the job, including a bachelor’s degree and three years of relevant work experience.”

3. Requisite knowledge: This refers to the necessary understanding or familiarity with a subject or topic. For example, “The course covers the requisite knowledge in statistics and data analysis.”

4. Requisite resources: This refers to the necessary materials, equipment, or funding needed to accomplish a task or goal. For example, “The project requires the requisite resources, including a budget of $100,000 and access to specialized software.”

5. Requisite time: This refers to the necessary amount of time needed to complete a task or project. For example, “The project will take six months to complete, which is the requisite time for the scope of work.”

/Requisite : /Alternative text

معنی Requisite :

متن جایگزین

 : Definition of Requisite

Alternative text

تعریف Requisite :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Requisite

Alternative text

نقش ها و کاربردها Requisite :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Requisite :

Alternative text

متضاد Antonyms for Requisite :

Alternative text

First Known Use of Requisite : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Requisite : متن جایگزین

 : History and Etymology for Requisite

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Requisite :

متن جایگزین

 : Examples of Requisite in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Requisite در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه requisite به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته چهل و دوم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *