معانی و تعاریف لغت Retort به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Retort is a noun that refers to a sharp, witty, or angry reply to a remark or accusation. Here are some common collocations for the word “retort”:

1. Snappy retort: A quick and clever response to a comment or question.
Example: She had a snappy retort ready when he asked her about her age.

2. Sharp retort: A cutting or biting reply that is intended to hurt or criticize someone.
Example: His sharp retort left her feeling embarrassed and ashamed.

3. Witty retort: A clever and humorous response that shows intelligence and wit.
Example: His witty retort had everyone in the room laughing and applauding.

4. Angry retort: A response that is filled with anger and frustration.
Example: Her angry retort showed just how upset she was about the situation.

5. Sarcastic retort: A response that is intended to mock or ridicule someone.
Example: His sarcastic retort made it clear that he didn’t appreciate her criticism.

6. Quick retort: A response that is given immediately, without hesitation.
Example: She had a quick retort ready when he tried to make a joke at her expense.

7. Cutting retort: A response that is intended to hurt or wound someone emotionally.
Example: His cutting retort left her feeling hurt and upset for days.

Overall, the word “retort” is often used in the context of a verbal exchange or argument, and these collocations reflect the different ways in which people might respond to a comment or accusation.

/Retort : /Alternative text

معنی Retort :

متن جایگزین

 : Definition of Retort

Alternative text

تعریف Retort :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Retort

Alternative text

نقش ها و کاربردها Retort :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Retort :

Alternative text

متضاد Antonyms for Retort :

Alternative text

First Known Use of Retort : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Retort : متن جایگزین

 : History and Etymology for Retort

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Retort :

متن جایگزین

 : Examples of Retort in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Retort در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه Retort به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته سی و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *