return در تابع در پایتون :

return در پایتون یک دستور است که برای بازگشت مقدار خروجی از یک تابع استفاده می‌شود. زمانی که تابعی تعریف می‌شود و نیاز است تا مقداری را به صورت خروجی برگرداند، از دستور return استفاده می‌شود.

ساختار دستور return در پایتون به صورت زیر است:

return [مقدار]

مقدار مورد نظر می‌تواند هر نوع داده‌ای مانند عدد، رشته، لیست، تاپل، دیکشنری و… باشد. اگر مقدار مشخص نشود، تابع به صورت پیش فرض None را برمی‌گرداند.

استفاده از دستور return در تابع ها بسیار مفید است زیرا به برنامه نویس این امکان را می‌دهد تا مقدار خروجی مورد نظر را از تابع دریافت کند و آن را در جای دلخواه در برنامه استفاده کند. همچنین، این دستور می‌تواند در جریان اجرای تابع برای خروج زودهنگام از تابع نیز استفاده شود.

برای مثال، فرض کنید که یک تابع به نام calculate_average وجود دارد که میانگین یک لیست از اعداد را محاسبه می‌کند و می‌خواهیم مقدار محاسبه شده را به عنوان خروجی تابع برگردانیم. می‌توانیم از دستور return در این تابع استفاده کنیم:

def calculate_average(numbers):
total = sum(numbers)
average = total / len(numbers)
return average

در این مثال، تابع calculate_average یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی می‌گیرد و میانگین آن را محاسبه می‌کند. مقدار محاسبه شده را با استفاده از دستور return به عنوان خروجی تابع برمی‌گرداند.

برای استفاده از خروجی این تابع می‌توانیم آن را در یک متغیر ذخیره کنیم و یا آن را مستقیماً در یک عبارت دیگر در برنامه استفاده کنیم. به عنوان مثال:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
average = calculate_average(numbers)
print(“میانگین اعداد در لیست: “, average)

در این مثال، لیست numbers به تابع calculate_average ارسال می‌شود و میانگین آن به عنوان خروجی تابع در متغیر average ذخیره می‌شود. سپس مقدار average در عبارت print نمایش داده می‌شود.

در خلاصه، دستور return در پایتون برای بازگشت مقدار خروجی از یک تابع استفاده می‌شود. این دستور به برنامه نویس این امکان را می‌دهد که مقدار مورد نظر را از تابع دریافت کند و در جای دلخواه در برنامه استفاده کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *