معانی و تعاریف لغت Reverie به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

There are several common collocations for the word “reverie,” which is a state of being lost in thought or daydreaming. Some examples include:

1. Lost in reverie: This phrase is often used to describe someone who is deeply engrossed in their thoughts or daydreams, and is not paying attention to their surroundings.

2. Pleasant reverie: This collocation suggests that the person is enjoying their daydreams or thoughts, and that they are experiencing positive emotions.

3. Dreamy reverie: This phrase is similar to “pleasant reverie,” but it emphasizes the dream-like quality of the person’s thoughts or daydreams.

4. Wistful reverie: This collocation suggests that the person is lost in thought about something that they miss or regret, and that they are experiencing a sense of longing or nostalgia.

5. Romantic reverie: This phrase is often used to describe someone who is lost in thought about a romantic partner or a romantic situation, and is experiencing feelings of love or infatuation.

Overall, the collocation that is most appropriate will depend on the context in which the word “reverie” is being used.

/Reverie : /Alternative text

معنی Reverie :

متن جایگزین

 : Definition of Reverie

Alternative text

تعریف Reverie :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Reverie

Alternative text

نقش ها و کاربردها Reverie :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Reverie :

Alternative text

متضاد Antonyms for Reverie :

Alternative text

First Known Use of Reverie : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Reverie : متن جایگزین

 : History and Etymology for Reverie

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Reverie :

متن جایگزین

 : Examples of Reverie in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Reverie در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه reverie به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته فوق العاده ب کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *