معانی و تعاریف لغت Ruminate به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

There are several common collocations for the verb “ruminate,” which means to think deeply or carefully about something. Here are a few examples:

1. Ruminate on/over/about something: This collocation is perhaps the most common. For example, “She spent hours ruminating over the decision before finally making up her mind.”

2. Ruminate on the past: This collocation is often used when someone is reflecting on past events or experiences. For example, “He often ruminates on the past and wonders what might have been.”

3. Ruminate on/upon something: This collocation is similar to “ruminate on/over/about something” and is often used interchangeably. For example, “The group spent the entire meeting ruminating upon the implications of the new policy.”

4. Deeply ruminate: This collocation emphasizes the depth or intensity of someone’s thinking. For example, “After receiving the news, she spent the entire night deeply ruminating on what it meant for her future.”

Overall, “ruminate” is a versatile verb that can be used in a variety of contexts, and there are many different collocations that can be used with it depending on the situation.

/Ruminate : /Alternative text

معنی Ruminate :

متن جایگزین

 : Definition of Ruminate

Alternative text

تعریف Ruminate :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Ruminate

Alternative text

نقش ها و کاربردها Ruminate :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Ruminate :

Alternative text

متضاد Antonyms for Ruminate :

Alternative text

First Known Use of Ruminate : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Ruminate : متن جایگزین

 : History and Etymology for Ruminate

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Ruminate :

متن جایگزین

 : Examples of Ruminate in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Ruminate در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه ruminate به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته چهل و پنجم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *