معانی و تعاریف لغت Shibboleth به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Shibboleth is a word that refers to a custom, principle, or belief that distinguishes a particular group of people. Here are some common collocations for Shibboleth:

1. Cultural Shibboleth: This refers to a belief or practice that is widely accepted within a particular culture or society.

Example: The idea that success is measured by wealth is a cultural Shibboleth in many Western societies.

2. Political Shibboleth: This refers to a political belief or issue that is strongly associated with a particular political party or ideology.

Example: Gun control has become a political Shibboleth, with Democrats generally supporting stricter regulations and Republicans opposing them.

3. Religious Shibboleth: This refers to a belief or practice that is considered essential to a particular religion or religious group.

Example: The belief in the divinity of Jesus Christ is a religious Shibboleth for Christians.

4. Linguistic Shibboleth: This refers to a word or phrase that is used to identify someone as a member of a particular linguistic group.

Example: The pronunciation of the word “tomato” is a linguistic Shibboleth that distinguishes British English from American English.

5. Technological Shibboleth: This refers to a belief or practice that is associated with a particular technology or technological advancement.

Example: The idea that artificial intelligence will eventually surpass human intelligence is a technological Shibboleth among some experts in the field.

/Shibboleth : /Alternative text

معنی Shibboleth :

متن جایگزین

 : Definition of Shibboleth

Alternative text

تعریف Shibboleth :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Shibboleth

Alternative text

نقش ها و کاربردها Shibboleth :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Shibboleth :

Alternative text

متضاد Antonyms for Shibboleth :

Alternative text

First Known Use of Shibboleth : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Shibboleth : متن جایگزین

 : History and Etymology for Shibboleth

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Shibboleth :

متن جایگزین

 : Examples of Shibboleth in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Shibboleth در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه Shibboleth به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته چهل و یکم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *