معانی و تعاریف لغت Specious به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Specious is an adjective that means something that appears to be true or correct, but is actually false or misleading. Here are some common collocations for specious:

1. Specious argument: This refers to an argument that seems plausible but is actually flawed or misleading.

Example: The politician’s specious argument about the benefits of the new policy was quickly debunked by experts.

2. Specious reasoning: This refers to a type of reasoning that appears to be logical, but is actually based on false assumptions or flawed logic.

Example: The company’s decision to cut costs based on specious reasoning led to a decline in product quality and customer satisfaction.

3. Specious claim: This refers to a statement or assertion that appears to be true, but is actually false or misleading.

Example: The advertisement made a specious claim about the effectiveness of the product, which was later exposed as a scam.

4. Specious appearance: This refers to something that looks good or impressive on the surface, but is actually of poor quality or value.

Example: The house had a specious appearance, with a grand facade and luxurious furnishings, but it was poorly constructed and had many hidden defects.

5. Specious reasoning: This refers to a type of reasoning that appears to be logical, but is actually based on false assumptions or flawed logic.

Example: The company’s decision to cut costs based on specious reasoning led to a decline in product quality and customer satisfaction.

/Specious : /Alternative text

معنی Specious :

متن جایگزین

 : Definition of Specious

Alternative text

تعریف Specious :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Specious

Alternative text

نقش ها و کاربردها Specious :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Specious :

Alternative text

متضاد Antonyms for Specious :

Alternative text

First Known Use of Specious : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Specious : متن جایگزین

 : History and Etymology for Specious

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Specious :

متن جایگزین

 : Examples of Specious in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Specious در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه specious به عنوان یکی از لغت های روز چهارم از هفته فوق العاده الف کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *