Stage و Scene در برنامه های JavaFX در جاوا :

JavaFX یک فریمورک مبتنی بر جاوا است که برای توسعه برنامه های گرافیکی و تعاملی استفاده می شود. این فریمورک به توسعه دهندگان اجازه می دهد برنامه هایی با رابط کاربری حرفه ای و جذاب ایجاد کنند. یکی از مفاهیم کلیدی در برنامه نویسی با استفاده از JavaFX استفاده از Stage و Scene است.

Stage یک پنجره برنامه را در JavaFX نمایش می دهد. هر برنامه JavaFX باید حداقل یک Stage داشته باشد. یک Stage می تواند شامل یک یا چندین صحنه (Scene) باشد. Stage نمایشگر اصلی برنامه است که شامل عناصری مانند منوها، نوار عنوان و دکمه های بستن است.

Scene یک محتوای قابل نمایش درون Stage است. یک Scene می تواند شامل عناصر مانند صفحه اصلی برنامه، فرم ها، جداول و دکمه ها باشد. هر Scene شامل یک ریشه (Root) است که تمامی عناصر قابل نمایش درون آن قرار می گیرند. ریشه می تواند یک گروه (Group)، یک صحنه میانی (Intermediate Scene) یا یک عنصر جاوا FX باشد.

برای ایجاد Stage و Scene در برنامه های JavaFX، نیاز به استفاده از کلاس های مربوطه داریم. برای ایجاد یک Stage ابتدا باید یک شیء از کلاس Stage ایجاد کنیم و سپس با استفاده از متد های مربوطه، عنوان و اندازه Stage را تنظیم کنیم. سپس یک Scene ایجاد می کنیم و ریشه آن را تنظیم می کنیم. سپس با استفاده از متد setScene، Scene را به Stage اضافه می کنیم و Stage را نمایش می دهیم.

به عنوان مثال، برای ایجاد یک Stage با یک Scene ساده، کد زیر را می توانید استفاده کنید:

“`java
import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;

public class Main extends Application {

@Override
public void start(Stage primaryStage) {
// ایجاد یک Label
Label label = new Label(“Hello, JavaFX!”);

// ایجاد یک StackPane و افزودن Label به آن
StackPane root = new StackPane();
root.getChildren().add(label);

// ایجاد یک Scene با ریشه StackPane
Scene scene = new Scene(root, 300, 200);

// تنظیم Scene برای Stage
primaryStage.setScene(scene);

// تنظیم عنوان Stage
primaryStage.setTitle(“Hello, JavaFX!”);

// نمایش Stage
primaryStage.show();
}

public static void main(String[] args) {
launch(args);
}
}
“`

در این مثال، یک Stage ایجاد می شود و یک Scene ساده با یک Label به عنوان ریشه ایجاد می شود. سپس Scene به Stage اضافه می شود و Stage نمایش داده می شود. در نتیجه، یک پنجره با عنوان “Hello, JavaFX!” و یک Label با متن “Hello, JavaFX!” نمایش داده می شود.

با استفاده از Stage و Scene در برنامه های JavaFX، می توانید رابط کاربری حرفه ای و جذابی را برای برنامه خود ایجاد کنید و به کاربران تجربه یکپارچه ای از برنامه خود را ارائه دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *