معانی و تعاریف لغت Stagnant به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Stagnant is an adjective that describes something that is not moving or changing. Here are some common collocations for stagnant:

1. Stagnant water: This refers to water that is not flowing, such as in a pond or a pool that has not been cleaned or maintained.

2. Stagnant economy: This refers to an economy that is not growing or improving, and may be experiencing high unemployment, low productivity, or low consumer confidence.

3. Stagnant air: This refers to air that is not circulating, such as in a closed room or a poorly ventilated space.

4. Stagnant market: This refers to a market that is not experiencing growth or expansion, and may be characterized by low demand, low sales, or low innovation.

5. Stagnant career: This refers to a career that is not progressing or advancing, and may be characterized by a lack of opportunities for growth or development.

6. Stagnant ideas: This refers to ideas that are not evolving or changing, and may be characterized by a lack of creativity or innovation.

7. Stagnant lifestyle: This refers to a lifestyle that is not active or dynamic, and may be characterized by a lack of exercise, social interaction, or intellectual stimulation.

Overall, the term stagnant is often used to describe situations or conditions that are not changing or improving, and may be characterized by a lack of movement, growth, or progress.

/Stagnant : /Alternative text

معنی Stagnant :

متن جایگزین

 : Definition of Stagnant

Alternative text

تعریف Stagnant :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Stagnant

Alternative text

نقش ها و کاربردها Stagnant :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Stagnant :

Alternative text

متضاد Antonyms for Stagnant :

Alternative text

First Known Use of Stagnant : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Stagnant : متن جایگزین

 : History and Etymology for Stagnant

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Stagnant :

متن جایگزین

 : Examples of Stagnant in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Stagnant در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه Stagnant به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته سی و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *