معانی و تعاریف لغت Staunch به فارسی، به همراه تلفظ آنلاین، کاربردها و نقش ها، مترادف ها و متضادها، تاریخچه و ریشه شناسی، اولین مورد استفاده و توضیحات گرامری آن به صورت تخصصی در قالب مثال های متنوع در این مقاله از سایت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

Staunch is an adjective that means loyal, committed, or steadfast. Here are some common collocations for staunch:

1. Staunch supporter: This phrase is often used to describe someone who is a strong and unwavering advocate for a particular cause, person, or organization. For example, “He is a staunch supporter of animal rights.”

2. Staunch ally: This phrase is similar to “staunch supporter” and is often used to describe someone who is a reliable and committed partner in a particular endeavor. For example, “The two countries have been staunch allies for decades.”

3. Staunch defender: This phrase is often used to describe someone who is committed to protecting or advocating for a particular person or group. For example, “She is a staunch defender of human rights.”

4. Staunch conservative/liberal: This phrase is often used to describe someone who is a committed member of a particular political ideology. For example, “He is a staunch conservative who believes in limited government.”

5. Staunch believer: This phrase is often used to describe someone who is deeply committed to a particular belief or ideology. For example, “She is a staunch believer in the power of positive thinking.”

Overall, the word “staunch” is often used to describe someone who is committed, loyal, and unwavering in their beliefs or support for a particular cause or person.

/Staunch : /Alternative text

معنی Staunch :

متن جایگزین

 : Definition of Staunch

Alternative text

تعریف Staunch :

متن جایگزین

 : uses and roles of the Staunch

Alternative text

نقش ها و کاربردها Staunch :

متن جایگزین

مترادف Synonyms for Staunch :

Alternative text

متضاد Antonyms for Staunch :

Alternative text

First Known Use of Staunch : Alternative text

اولین استفاده شناخته شده از Staunch : متن جایگزین

 : History and Etymology for Staunch

Alternative text

تاریخچه و ریشه شناسی Staunch :

متن جایگزین

 : Examples of Staunch in a sentence

Alternative text

نمونه هایی از Staunch در یک جمله :

متن جایگزین

مشارکت در بهبود محتوا این آموزش :

آموزش واژه Staunch به عنوان یکی از لغت های روز دوم از هفته سی و نهم کتاب 1100 واژه که باید دانست، از بخش آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد سایت در اینجا به اتمام رسید. از شما مخاطبان گرامی درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه اشتباه نگارشی یا علمی در این آموزش، آن را از طریق بخش نظرات در پایین همین برگه با ما در میان بگذارید. همچنین از شما سروران گرامی خواهش داریم چنانچه شما به عنوان دانش پژوه، دانشجو، معلم، مدرس یا استاد دانشگاه دارای دانش و یا تجربه منحصر به فردی در زمینه آموزش کتاب 1100 واژه می باشید. در راستای تسهیل یادگیری هر چه بهتر و مفهومی تر لغات مندرج در این کتاب، دانش و تجربیات خودتان را با من و سایر بازدیدکنندگان این مقاله از طریق بخش نظرات در میان بگذارید. ما مشتاقانه علاقمند به یادگیری نکاتی هستیم که شما گوشزدشان می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *